In de jubileumweek van het Emma Kinderziekenhuis organiseert De Denkfabriek in samenwerking met dr. Jaap Groothoff op donderdag 8 oktober 2015 het symposium ”Gelukkig oud worden met een chronische ziekte”. Locatie: De Duif, Amsterdam.

Naast lezingen door vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland komt er op dit symposium een “lagerhuisdebat”. De stelling: De huidige maatschappij is niet voorbereid op het toenemende cohort aan laag opgeleide, chronisch zieke mensen.
Deelnemers aan dit debat zijn artsen, verpleegkundigen en patiënten, en mensen uit de politiek of uit bestuurlijke organisaties.